Semalt: Skrobanie sieci za pomocą Pythona

Czy przeżyłeś jedną z tych przerażających chwil, gdy nie masz Wi-Fi. Jeśli tak, to zdałeś sobie sprawę, jak wiele z tego, co robisz na swoim komputerze, zależy od sieci. Z czystego przyzwyczajenia znajdziesz sprawdzanie wiadomości e-mail, przeglądanie zdjęć na Instagramie znajomego i czytanie ich tweetów.

Ponieważ tyle pracy przy komputerze wiąże się z procesami sieciowymi, byłoby bardzo wygodne, gdyby twoje programy mogły się również połączyć z Internetem. Tak jest w przypadku skrobania stron internetowych . Polega na użyciu programu do pobierania i przetwarzania treści z Internetu. Na przykład Google używa różnych programów do skrobania do indeksowania stron internetowych pod kątem wyszukiwarki.

Istnieje wiele sposobów odzyskiwania danych z Internetu. Wiele z tych metod wymaga znajomości różnych języków programowania, takich jak Python i R. Na przykład w Pythonie możesz korzystać z wielu modułów, takich jak Zapytania, Piękna zupa, Przeglądarka internetowa i Selenium.

Moduł „Żądania” umożliwia łatwe pobieranie plików z sieci bez martwienia się o trudne problemy, takie jak problemy z połączeniem, błędy sieciowe i kompresja danych. Niekoniecznie jest dostarczany z Pythonem, więc najpierw musisz go zainstalować.

Moduł został opracowany, ponieważ moduł „urllib2” Pythona ma wiele komplikacji, co utrudnia jego użycie. Jest właściwie dość łatwy w instalacji. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić polecenia instalacji pip z wiersza poleceń. Następnie musisz wykonać prosty test, aby upewnić się, że moduł został poprawnie zainstalowany. Aby to zrobić, możesz wpisać „>>> żądania importu” w interaktywnej powłoce. Jeśli nie pojawią się żadne komunikaty o błędach, oznacza to, że instalacja powiodła się.

Aby pobrać stronę, musisz zainicjować funkcję „requests.get ()”. Funkcja pobiera ciąg adresu URL do pobrania, a następnie zwraca obiekt „odpowiedź”. Zawiera odpowiedź zwróconą przez serwer WWW na żądanie. Jeśli żądanie się powiedzie, pobrana strona internetowa zostanie zapisana jako ciąg znaków w zmiennej tekstowej obiektów odpowiedzi.

Obiekt odpowiedzi zwykle ma atrybut kodu stanu, którego można użyć, aby dowiedzieć się, czy pobieranie się powiodło. Podobnie możesz wywołać metodę „raise_for_status ()” na obiekcie odpowiedzi. Rodzi to wyjątek, jeśli wystąpiły jakiekolwiek błędy podczas pobierania pliku. Jest to świetny sposób, aby upewnić się, że program zatrzyma się w przypadku złego pobrania.

Stąd możesz zapisać pobrany plik internetowy na dysku twardym przy użyciu standardowych funkcji „open ()” i „write ()”. Jednak w celu zachowania kodowania tekstu w standardzie Unicode konieczne będzie zastąpienie danych tekstowych danymi binarnymi.

Aby zapisać dane do pliku, możesz użyć pętli „for” za pomocą metody „iter_content ()”. Ta metoda zwraca duże ilości danych podczas każdej iteracji przez pętlę. Każdy luz jest w bajtach i musisz określić, ile bajtów będzie zawierać każdy luz. Gdy skończysz pisać, wywołaj „close ()”, aby zamknąć plik, a twoje zadanie się skończy.

send email